TARAFSIZLIK BEYANI

ÜST YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ


CTR Uygunluk Değerlendirme Ltd. Şti. üst yönetiminde görev aldığım sürece; görev tanımımda yer alan tüm faaliyetleri, kurumumun bağlı olduğu yasalara uygun, CTR Certification'un amaç ve hedefleri ile uyumlu, Kalite El Kitabının ve tüm prosedürlerinin içeriğine bağlı, tarafsız, bağımsız, adil, eşit ve etik kurallarına uygun olarak yürüteceğimi,
 
kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Genel Müdür
04.04.2022


Doküman Revizyon No: 00
Doküman Revizyon Tarihi: 04.04.2022