CE BELGELENDİRME

CE Belgesi Nedir?


Açılımı "Conformité Européene" olan ve dilimize "Avrupa'ya Uygunluk" olarak çevrilen ifadenin amacı, ürünün mevzuatlara uygunluğunu göstermektir. Ürünün üzerinde CE işaretinin bulunması, söz konusu ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygun ve aynı zamanda insan, çevre sağlığı ve güvenliği ile tüketici haklarıyla ilgili mevzuatta tanımlanan şartları taşıdığı anlamına gelir.

CE işareti, bir kalite göstergesi olmamakla birlikte, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından ilan edilen direktifler kapsamına giren tüm ürünlerin Avrupa Ekonomik Alanına girebilmek için CE işaretini taşıması zorunludur.

Üreticinin AB'de üretim yapması, CE belgesinden muafiyet sağlamaz.

CE Belgesi Nasıl Alınır?


Ürünlerini AB pazarında dolaşıma sokmak isteyen üretici, ürünlerinin CE işareti taşımasından sorumludur ve ürünler üzerinde buluna CE işareti yoluyla ürünlerinin Avrupa Birliği direktiflerine uygunluğunu taahhüt eder.

CE belgelendirme sürecinde farklı yöntemler söz konusu olmakla birlikte temel ayrım ürünün hangi risk grubunda yer aldığına göre yapılmaktadır.

Düşük risk grubundaki ürünler için uygunluk beyanı yeterli olabiliyorken daha yüksek risk grubundaki ürünler için detaylı denetim programları söz konusu olmaktadır.

Üretici, ürünü ile ilgili yayınladığı uygunluk beyanı ile CE işaretini ürünleri üzerine iliştirebilmekte ve bununla birlikte ürünlerinin çevre ve insan sağlığı konularında güvenli olduğunun ve ilgili Avrupa Birliği direktiflerine uygunluğunun garantisini de vermektedir.

Uygunluk Beyanı yayınlayarak ürünlerinde CE işaretini kullanan kuruluşlar, talep edilmesi ya da inceleme sırasında direktiflere uygunluğa dair kanıtları gösterememeleri ya da uygunsuz bir durumun tespit edilmesi durumunda ürünlerin piyasadan toplatılmasının yanı sıra önemli yaptırımlara da maruz kalırlar.

CE Belgesi İçin Gereken Belgeler Nelerdir?


CE belgelendirme sürecinde gerekli olan belgeler, ilgili ürün direktifinde belirtilmekle birlikte bunun dışında kuruluşta uygulanmakta olan yönetim sistemine ilişkin dokümanlar ve uygulamalara yönelik kanıtlar da denetimler sırasında belgelendirme kuruluşunca talep edilecektir.