ÜRÜN BELGELENDİRME
CTR Uygunluk Değerlendirme Ltd. Şti. olarak mevcut faaliyet alanlarımıza ilave olarak aşağıda belirtilen kapsamlarda TS EN ISO/IEC 17065 standardı doğrultusunda ürün belgelendirme alanında akredite olmak üzere çalışmalarımız sürmektedir.

 1. TS EN 1176-1 Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri - Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri
 2. TS EN 1176-2 Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri - Bölüm 2: Salıncaklar İçin İlave Özel Güvenlik Gereklilikleri ve Deney Yöntemleri
 3. TS EN 1176-3 Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri - Bölüm 3: Kaydıraklar için İlave Özel Güvenlik Gereklilikleri ve Deney Yöntemleri
 4. TS EN 1176-4 Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri - Bölüm 4 Kablolu Taşıma Tesisatları İçin İlave Özel Güvenlik Gereklilikleri ve Deney Yöntemleri
 5. TS EN 1176-5 Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri - Bölüm 5: Atlıkarıncalar İçin İlave Özel Güvenlik Gereklilikleri ve Deney Yöntemleri
 6. TS EN 1176-6 Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri - Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin Özel Güvenlik Gereklilikleri ve Deney Yöntemleri
 7. TS EN 1176-10 Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri - Bölüm 10: Tamamıyla Kapalı Oyun Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri
 8. TS EN 1176-11 Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri - Bölüm 11: Havada Asılı Ağlar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri
 9. TS EN 1177 Darbe Azaltıcı Oyun Alanı Kaplaması - Darbe Zayıflamasının Gidişatı İçin Test Yöntemi
 10. TS EN 16630 Kalıcı Olarak Kurulmuş Dış Mekân Egzersiz Donanımları - Güvenlik Gerekleri ve Deney Yöntemleri
 11. TS EN 15567-1 Spor ve Rekreasyon Alanı Tesisleri - İp Parkurları - Bölüm 1: Kurulum ve Güvenlik Kuralları
 12. TS EN 15567-2 Spor ve Rekreasyon Alanı Tesisleri - İp Parkurları - Bölüm 2 İşletim Kuralları
 13. TS EN 12572-1 Yapay Tırmanma Yapıları - Bölüm 1: Koruma Noktalarına Sahip YTY Emniyet Gereklilikleri ve Deney Yöntemleri
 14. TS EN 12572-2 Yapay Tırmanma Yapıları - Bölüm 2: Çıkıntılı Duvarlar İçin Emniyet Gereklilikleri ve Deney Yöntemleri
 15. TS 13858 Ahşap Kameriye
 16. TS 7941 Oturma Bankları
 17. TS 13735 Çöp Kovası