OYUNCAKTA CE BELGELENDİRME

Oyuncaklarda CE İşareti


Avrupa Birliği tarafından yayınlanan 2009/48/EC Oyuncak Güvenliği Direktifi gereğince direktifte belirtilen nitelikteki tüm oyuncaklarda CE işaretinin bulunması gereklidir.

Oyuncak imalatçısı firmaların yanı sıra ithalatçı, distribütör gibi ürünü çeşitli yollarla edinip satışını gerçekleştiren tüm firmaların, ürünleri müşteriye sunmadan önce ilgili standartlarda belirtilen güvenlik testlerini yaptırmaları ve sonuçların standartlarda verilenlere uygun olduğunu kanıtlamaları Oyuncak Güvenliği Direktifinin gerekliliğidir.

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği


Oyuncak güvenliğine yönelik uygulamalar, ülkemizde 04.10.2016 tarih, 29847 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği gereklerine göre sürdürülmektedir.

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği; oyuncakta sağlanması gereken temel güvenlik şartlarını belirleyen, belirtilen şartları sağlayan oyuncakların piyasaya sunulması, dağıtılması ve uygun olmayan hallerde uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasların açıklandığı yönetmeliktir.

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamında oyuncak; özellikle oyunda kullanımının amaçlanmasına veya oyun amaçlı tasarlanmasına bakılmaksızın 14 yaş altı çocuklar tarafından oyunlarda kullanılan ürünler olarak tanımlanmış ve oyuncak kapsamı dışında kalan ürünlerin listesine yönetmeliğin Ek- 1'inde yer verilmiştir.

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerin farklı alanlarda değerlendirmeye tabi tutulması gereklidir. Oyuncak olarak tanımlanan ürünlerin sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen testler ISO tarafından yayınlanan ve ülkemizde TSE tarafından erişime sunulan standartlar çerçevesinde gerçekleştirilir ve sonuçları değerlendirilir. Oyuncak güvenliğinde esas alınan uyumlaştırılmış standartlar;


Oyuncak Testleri


Oyuncakların Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ve aşağıda belirtilen standartlara uygunluğunu değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen testler;


Başlıkları altında toplanmaktadır.

Söz konusu testlerin yapılmasıyla birlikte piyasaya sürülen oyuncakların çocuklar için herhangi bir sağlık ve güvenlik riski oluşturmadığı kanıtlanmış olacak ve CE belgelendirmesi ile ilgili sürecin tamamlanmasıyla birlikte ürünlerin Avrupa Birliği pazarına girmesinin önünde engel kalmayacaktır.